Katedra za mehatroniko

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Domača stran Kaj je mehatronika? Pedagoška dejavnost Kontakti  

2. stopnja UN
ELEKTROTEHNIKA

 

1. letnik

Avtomatika Biomedi-cinska tehnika Elektro-energetika Elektronika Mehatronika Robotika Telekomu-nikacije

Generatorji in transformatorji
(1. semester, obvezni)

Industrijska elektronika
(1. semester, obvezni)
Mehatronski sistemi
(1. semester, izbirni)
Digitalno procesiranje v mehatroniki I
(2. semester, obvezni)
Električni servosistemi
(2. semester, obvezni)
Elektromotorski pogoni
(2. semester, obvezni)
Elektronske napajalne naprave
(2. semester, izbirni, Modul F)
Materiali in tehnologije
(2. semester, izbirni, Modul F)

 

2. letnik

Avtomatika Biomedi-cinska tehnika Elektro-energetika Elektronika Mehatronika Robotika Telekomu-nikacije

Digitalno procesiranje v mehatroniki II
(3. semester, obvezni)

Integrirani pogonski sistemi
(3. semester, obvezni)
Seminar iz mehatronike
(3. semester, obvezni)
Senzorji in merilni pretvorniki
(3. semester, obvezni)
Konstruiranje električnih strojev
(3. semester, izbirni)

 

©2013 - Katedra za mehatroniko